Categories
Geen categorie

Mysql stored procedure and debugging

Yesterday I had this problem: I have a small application that logs when I switch my computer on and off. I have a webpage where I can change the times logged and also add remarks like what I did that day.  So a simple query can calculate my workhours for that day. But I should work 8 hours a day at my current job. So what if I make more or less? I want to be able to have an extra column that is the sum of the daily diff.

So I build the following solution. These are sketches. Do not expect these things to work out of the box. But if you know a little about Linux and MySQL you should have no problem pasting it together.

So the MySQL table looks like this:

CREATE TABLE `hours` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`workday` date DEFAULT NULL,
`start` time DEFAULT NULL,
`stop` time DEFAULT NULL,
`worked` time DEFAULT NULL,
`saldo` time DEFAULT NULL,
`som` time DEFAULT NULL,
`remark` varchar(255) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `workday` (`workday`)
)

The startup/shutdown registration script looks like this:

case “$1” in
start)
echo -n “Registering workhour start: ”
mysql -u workedhours -pworkedhours -e ‘insert into workedhours.hours set workday=curdate(),start=now();’
echo “OK”
;;
stop)
echo -n “Registering workhour end: ”
mysql -u workedhours -pworkedhours -e “use workedhours;update hours set stop=now() where workday=curdate(); update hours set worked=timediff(timediff(stop,start),’0:30:0′) where workday=curdate();update hours set saldo=timediff(worked,’8:00:00′) where workday=curdate();”
echo “OK”

Challenge

Now how can I calculate the accumulated time diffs? I am not a DBA but I guessed I should use what they call ‘cursors’. That is the only thing to loop through a set of records. But they can only be used in MySQL in a stored procedure. Ah, two things I have never used before 🙂

Anyway, the stored procedure is as follows:

DELIMITER ;;
/*!50003 CREATE*/ /*!50020 DEFINER=`jbaten`@`localhost`*/ /*!50003 PROCEDURE `calcsum`()
BEGIN
declare l_proc_id varchar(100) default ‘test_calcsum’;
declare done INT DEFAULT 0;
DECLARE id1 INT DEFAULT 0;
DECLARE som time default “0:0:0″ ;
DECLARE timeworked TIME;
DECLARE cur1 CURSOR FOR SELECT id,saldo FROM workedhours.hours  order by workday;
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = 1;
call debug.debug_on(l_proc_id);
OPEN cur1;
read_loop: LOOP
FETCH cur1 INTO id1,timeworked;
select ifnull(timeworked,”0:0:0”) into timeworked;
— if timeworked <> null then
call debug.debug_insert(l_proc_id,concat(“stap 1:id=”,id1,”->timeworked=”,timeworked,”som=”,som));
select addtime(som,timeworked) INTO som;
call debug.debug_insert(l_proc_id,concat(“stap 2:som->”,som));
— else
—  call debug.debug_insert(l_proc_id,concat(“timeworked=null->”,timeworked));
— end if;

IF done THEN
— call debug.debug_insert(l_proc_id,concat(“done:”,done));
LEAVE read_loop;
END IF;
— call debug.debug_insert(l_proc_id,concat(‘som=’,DATE_FORMAT(som, ‘%d-%b-%y %h:%i:%S %p’)));
update workedhours.hours set som=som where id=id1;
END LOOP;
CLOSE cur1;
— call debug.debug_insert(l_proc_id,’Ending procedure calcsum’);
— call debug.debug_off(l_proc_id);
END */;;
DELIMITER ;

More info about these ‘call debug’ things are found here. It helps you to debug stuff. Anyway, it all works. Have fun with it.

Categories
Geen categorie

Nog een paar nieuwe projecten

Kijk, het is natuurlijk niet zo dat we het rustig hebben. Daar kun je op www.molenwindsingel.nl wel alles over lezen.

Maar zoals met Kennis Management kruipt het bloed… etc. Zo heb ik me ook aangemeld als docent op www.brandweersurvival.nl.

Maar ook als vrijwilliger bij de stichting die allerlei zaken organiseerd rond het Hollandse Waterlinie fort “Werk aan het spoel“.

Ach, je bent toch langer dood dan dat je leeft, dus dan slaap ik dan wel bij. 🙂

Categories
Geen categorie

Een nieuw project

Als open source hacker kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Binnen mijn werk speelt op dit moment het project Kennis Management. Bij KM draait het natuurlijk allemaal om kennis. Hoe leg je kennis vast? Hoe deel je kennis? Maar ook wie heeft er welke kennis?

Kennis vastleggen kan in een wiki, kennis delen kan met kennis-deel-sessies maar hoe weet je wie wat weet. Dat bracht me op het idee om een applicatie te gaan bouwen: “Who-Knows-What”. Dat doe je natuurlijk in open source en omdat ik git leuk vindt op een site die dit goed ondersteunt. While on the subject, waar zou jij je opensource project onderbrengen? Wat denkt Google Insights ervan? Maar goed, ik koos github dus. En daar staat het nu. En nu maar wachten tot ik ook daadwerkelijk tijd vind om het te gaan bouwen.

Doe je mee? Heb je vragen? Reageer! 🙂

Categories
Geen categorie

Wij willen gratis! Wij willen gratis!

Jan Stedehouder schreef vandaag een goed verhaal:
http://www.janstedehouder.nl/2010/06/29/hoe-kan-ik-bijdragen/

En naar aanleiding daarvan schreef ik de volgende reactie:

Zo helemaal mee eens! Het aantal keren dat je men de moeite neemt
om je na een lezing te bedanken is inderdaad bedroevend laag. Maar wel hele
discussies over waarom je boeken niet ‘open’ zouden zijn.
Duh! Omdat ik ook mijn hypotheek moet betalen misschien?

Is het dan na al die jaren echt zo moeilijk om te begrijpen?

Hebben alle boeken van Eric Raymond, bovengenoemde Jan, mijn columns, etc echt helemaal niks opgeleverd?

Echt, als je een verhaal wilt horen over Open Source, Open Content, Open Data, etc dan kom ik wel. Ik doe dat omdat ik het leuk vind om te doen. Soms een flesje wijn, soms een kadobon (ik heb nog ergens een kadobon ter waarde van 7,50 in te wisselen bij een lokale PC winkel ergens in de achterhoek), soms een bosje bloemen. Echt, allemaal prima. Ik doe moeite voor jou, doe jij wat moeite voor mij door me te tonen dat je mijn werk op prijs stelt. Is dat nou echt zo moeilijk?

En dan natuurlijk de beter-weters. Zucht. get a life, really.

Categories
Geen categorie

Java of .NET? Zie het zelf in deze film :-)

Echt een briljante trailer!

http://www.youtube.com/watch?v=KrfpnbGXL70Java of .NET? Zie het zelf in deze film 🙂